ŻAKI Szczecin

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza, aby zapisać dziecko do jednej z naszych grup naborowych.

Wybór grupy

Dane dziecka

Dane rodzica

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

zapoznałem/am się z regulaminem zajęć
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Wyrażam zgodę na ubezpieczenie NNW przez ŻAKI Szczecin.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb niezbędnych dla procesu przyjęcia w poczet członków MUKS ŻAKI (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dziennik Ustaw Nr133 Poz. 883 z późniejszymi zmianami), jednocześnie wyrażam zgodę na bezpłatną publikację wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych Klubu oraz we wszystkich materiałach reklamowych Stowarzyszenia MUKS ŻAKI.